kiállítások  •  art exhibits 

Nosek László,

a magyar születésü müvész, leginkáb metafizikusként értelmezhetö. A fondorlatosan címzett "Fegyverek és Prana Generátorok" kiállításával Nosek a rituális tárgy új kategóriáját teremtette meg amikor eröteljes gyüjteményét bemutatta amelyek dobozokba zárt objektumokból, festett papírtekercsekböl és performanszhoz használt jelmezekböl állt.  A "prana generatorok" a spirituális energia felerösítésére szolgáló készülékek. Bár a müvész mint sámán nem egy új metafóra a müvészi gyakorlatban, Nosek közvetítö szerepét nyilvánvaló hittel, megnyerö szakmai tudással  és önhittség nélkül teszi, ami friss és meggyözö.


Beuys-hoz hasonlóan, Nosek is kedveli a jelentéssel átitatott anyagokat. Miközben elfogad hatásokat sokféle forrásból, különös képességgel bír a mindennapi élet  átformálására és a müélvezet passzivítását átalakítani egy transzcendentális élménnyé.”


(Tobey Crockett az Art in America-ban megjelent cikkéböl)

István Orosz,

Hungarian visual artist often used pseudonym is Utisz. The hidden meaning of the ancient tale is very close to the visual pitfalls created by István Orosz. He likes to use visual paradox, double meaning images and optical illusion – all of them are some kind of attack upon the eye, an Odysseus' gesture in a symbolic way.


"Orosz doubles even himself: from time to time, he signs his works as Utisz, the pseudonym borrowed from Cyclopeia. The most artful Greek, Odysseus, also used as a pseudonym the word meaning No-man, and as we know, with that exchange of names, then Polyphemos the Cyclops’ eye came into the world. The gouging out of the eye, or deception to the eye, also accompanied the works of Orosz/Utisz, if only metaphorically. Trompe l’oeil – we refer with an art historical expression to those images in which illusion guides the gaze." 

(Guy d’Obonner)

Orosz István,

magyar képzömüvész gyakran használja az Utisz álnevet. Az ókori történet titkos jelentése nagyon közel áll Orosz István által létrehozott vizuális kelepcékhez. Szereti használni a vizuális paradoxont, a kétértelmü  és dupla jelentésü ábrákat és az optikai illúziókat – és mindezek valamiféle támadások a szemnek, mintegy szimbólikus odüsszeuszi gesztusként.


"Orosz idöröl idöre még önmagát is megduplázza amikor Utisz névvel szignálja munkáját, a Cyclopeiatól kölcsönzött álnévvel. A legfortélyosabb görög, Odüsszeusz használta ezt az álnevet, aminek jelentése Senki, és ahogy tudjuk Polüfémosz az Egyszemü szemevilága bánta ezt a cselt. A szem kiszúrása vagyis a szem megtévesztése, végigkiséri Orosz/Utisz munkásságát, mégha metafórikusan is. Trompe l’oeil – ahogy a müvészettörténeti kifejezéssel élve az illúzió vezérli a tekintetet." 

(Guy d’Obonner)


Laszlo Nosek, 

a Hungarian-born artist, can be best understood as a metaphysician. With the intriguingly titled exhibition "Weapons and Pranic Generators," Nosek created a new category of ritual object which he presented among a powerful collection of boxed sculptures, painted scrolls, costumes and other relics from a performance. The "pranic generators" are devices for the amplification of spiritual energies. While the artist as shaman is not a new metaphor for the practice of art, Nosek undertakes his role as intercessor with a palpable conviction, impressive craftsmanship and a lack of pretension that is refreshing and persuasive.


Like Beuys, Nosek is interested in evocative materials. While accepting influences from many sources, he has a special ability to transform the ordinary fabric of life and the passivity of art viewing into a transcendental experience.”


(Tobey Crockett, excerpt from article in Art in America)

bot  •  batón

rituális tárgy • ritual object

szem  •  eye

anamorfózis • anamorphosis

ablak  •  window

metszet  •  engraving

el dorado

fotó-festmény részlet   •  detail of photo-painting